Styrelse

Styrelsen i Lindeshamns Båtklubb 2024


Nedan redovisas den styrelse som valdes vid klubbens årsmöte 20240423.

Ordförande,

Conny Christensson

e-post:cuno@one.se

tfn: 0739791378


Sekreterare,

Henna Christensson,


Kassör,

Bengt Persson

e-post; bpbp@live.se

tfn:0760049911


Ordinarie ledamot,

Bo Andersson (vice ordförande)

Håkan Sanden

Anders Börjesson

Lenny JiveniusSuppleanter/ersättare,

  1. Lukas Persson

  2. Andars Persson

  3. Arne Hansson

  4. Sven LindhRevisorer

Jack Neperus,

Annika Åxman,

Johan Persson,


Valberedning, vald på ett år.

Lisbeth Svedenborg (sammankallande)

Bernhard Collin

Tomas Lindh


Kontaktuppgifter till ordföranden och kassör finns redovisade här.

Övriga kontaktuppgifter till ordinarieledamöter finns anslagna i klubbstugan.


Landskrona den 20240423

Conny Christensson

ordförande