Styrelse

Styrelsen i Lindeshamns Båtklubb 2023


Nedan redovisas den styrelse som valdes vid klubbens årsmöte 20230425.


Ordförande, sekreterare och två ordinarie ledmöter var ej aktuella för val, de

sitter kvar på de mandatde valdes in på 2022.Ordförande,

Sven Lindh

e-post: tinnehamn@hotmail.com

tfn: 0703559779


Sekreterare,

Henna Christensson,


Kassör,

Bengt Persson

e-post; bpbp@live.se

tfn:0760049911


Ordinarie ledamot,

Håkan Sandén (vice ordförande)

Anders Börjesson

Conny Christensson

Bo Andersson


Suppleanter/ersättare,

  1. Lenny Jivenius

  2. Arne Hansson

  3. Lukas Persson

  4. Anders PerssonRevisorer

Jac Neperus,

Annika Åxman,

Johan Persson,


Valberedning, vald på ett år.

Lisbeth Svedenborg (sammankallande)

Bernhard Collin

Tomas Lindh


Kontaktuppgifter till ordföranden och kassör finns redovisade här.

Övriga kontaktuppgifter till ordinarieledamöter finns anslagna i klubbstugan.


Landskrona den 20230426

Sven Lindh

ordförande