Agenda 2023

Vid ordinarie styrelsemöte 230125 beslutades om klubbens agenda gällande verksamhetsåret 2023.Årsmöte

Tisdagen den 25 april 2023 kl 18.00 Folkets Hus, Västra Fäladen,

Landskrona.


Grinden öppnas:

Lördagen den 20 maj 2023.


Sjösättning med kranbil:

Lördagen den 20 maj 2023.Samling kl 07.30, Bindande tecknings-

lista kommer att finnas i klubbstugan.


Arbetsdagar:

Lördagen den 17 juni 2023 och lördagen den 23 september 2023.

Samling kl 08.00.


Upptagning med kranbil:

Lördagen den 28 oktober 2023. Samling kl 07.30.

Bindande teckningslista kommer att finnas i klubbstugan.


Grinden stäng:

Lördagen den 28 oktober 2023.


Datum för vattenavstängning inför kommande vinter meddelas senare.